Skip to content

بازدید تیم مدیریتی ازبیماران دیالیزی شهروند

بیشتر

با سلام

تیم مدیریتی مرکزبیماران کلیوی شهروند بمناسبت روز کلیه با اهداء پکیج سلامت و شاخه گل به ملاقات بیماران بستری در بخش های دیالیز رفتند .